Sittande resp Stående från vänster:

Namn: Mischou (man) (Pias chef)
Inköpschef. Kontrollerar att det alltid finns produkter hemma, och att dom går att äta.
Gick i pension för några år sedan men har ett plusjobb i salongen, som magvärmare.

Namn: Pia (kvinna) (allt i allo)
Redovisning, bokföring. Sköter kontakterna med (s)KATTEverket inkl inrapportering av
mervärdesKATT. Hennes rika ordförråd och välartikulerade språk, har gjort att hon
även arbetar som redaktör för vår hemsida och vår produktKATTAlog..